»

: 4095

 
  
  

 

460.00 .
Chokecherry Mountain-. Roberts, 2002 -- - - . . , 16 / 75, Ø 20, : 7-8,9

<<, .
  (Qu&#233;rcus r&#250;bra)

!
.