»

: 4020

 
  
  

,

«    1  2  3   

TINY PADHYE : Mak 't Zand B.V. :2008 - , , . 8-12 . 16 . 45 .
65.00 .

TINY PARROT-. : Mak Breeding BV :2008 - . , . 12-13 . 3-9 , 2-5 . , 40 .
75.00 .
«    1  2  3   


<<

, .

27.11.2015.
21.10.2014
25.09.2014
2015
25.02.2014.
22.07.2013.
22.05.2013.

!
.